Chwistrell sinsir ReGrowth

(5 adolygiadau cwsmeriaid)

$11.95

Chwistrell sinsir ReGrowth

$11.95

Cyflawni ar unwaith gwallt mwy trwchus a barf lawnach gyda Chwistrell sinsir ReGrowth! Atal colli gwallt, gwallt yn teneuo, a chlytiau moel er daioni.

Mae sinsir yn cynnwys asiantau sydd ysgogi llif y gwaed, cylchrediad cynyddol, sy'n sbarduno a yn annog y ffoliglau gwallt i dyfu'n gyflymach.

Cael gwallt meddalach, shinier ac iachach gan ddefnyddio ei fformiwla llysieuol bwerus hynny cyflym, diogel, a naturiol. Dim gweithdrefnau amnewid neu fewnblannu gwallt mwy costus.

NODWEDDION:

✔ Cyflymydd Twf Gwallt Llysieuol: Ei brif gydran sinsir profwyd ei fod yn cynnwys asiantau tyfu gwallt pwerus sy'n gallu cynyddu trwch a chryfder pob ffoligl. 

✔ Lleithydd, Atgyweirio, ac Amddiffyn: Mae'r chwistrell yn gweithredu fel lleithydd croen y pen dwfn yn ogystal â meddalydd gwallt, gan sicrhau llinynnau sgleiniog ac iach y tu mewn a'r tu allan. Yn cadw croen y pen rhag cosi a sychder.

In Cynhwysion Naturiol: Wedi'i wneud gyda darnau amrywiol o blanhigion sy'n sicrhau maeth croen y pen iawn sydd ei angen i dyfu gwallt iach.

Results Canlyniadau Cyflym a Thymor Hir:  Gweld canlyniadau arwyddocaol gyda defnydd rheolaidd. Yn dyblu twf y gwallt mewn dim ond mis ac mae ffoliglau yn cael eu gwella a'u maethu'n sylweddol.

✔ Yn berthnasol ar Unrhyw Gorff: Yn ddiogel i gael ei chwistrellu ar groen y pen, wyneb, y frest, ac ati er mwyn sicrhau gwallt llawnach mewn dim o dro. Toddiant di-gemegol ac nid yw'n cynnwys unrhyw sylwedd neu sgîl-effeithiau niweidiol.

Defnydd:

  • Chwistrellwch symiau priodol a hyd yn oed ar wyneb croen y pen a gwreiddiau gwallt.
  • Tylino'n ysgafn am 2-3 munud i'w amsugno'n llawn.
  • Gwnewch gais unwaith bob bore a gyda'r nos.

EIN GARFODAETH

Rydyn ni wir yn credu ein bod ni'n gwneud rhai o'r cynhyrchion mwyaf arloesol yn y byd, ac rydyn ni am sicrhau ein bod ni'n ategu hynny gyda gwarant 45 diwrnod heb haearn o risg.

Os nad oes gennych brofiad cadarnhaol am UNRHYW reswm, byddwn yn gwneud BETH FYDD YN cymryd i sicrhau eich bod 100% yn fodlon â'ch pryniant.

Gall prynu eitemau ar-lein fod yn dasg frawychus, felly rydym am ichi sylweddoli bod risg ZERO absoliwt wrth brynu rhywbeth a rhoi cynnig arno. Os nad ydych yn ei hoffi, dim teimladau caled byddwn yn ei wneud yn iawn.

Mae gennym Tocyn 24 / 7 / 365 ac Ebost. Cysylltwch â ni os oes angen cymorth arnoch chi.

Cofiwch: Mae cludo fel arfer yn cymryd 2-3 wythnos - darllenwch ein Llongau am fwy o fanylion!


til ymddiriedaeth-sêl
sêl llongau-ymddiriedaeth
SKU: 19289 categorïau: , ,