Is-grys Dynion Magnetig Tourmaline Pell-Isgoch Sugoola™

(1 adolygiad cwsmeriaid)

$19.86 - $53.11

Brysiwch! Yn union 990 eitemau ar ôl mewn stoc

Gwella eich osgo a lleddfu anghysur cefn gyda'r Is-grys Dynion Magnetig Tourmaline Pell-Isgoch Sugoola™. Mae'r crys hwn wedi'i grefftio'n ofalus i hyrwyddo ystum gwell trwy addasu metaboledd, lleihau tymheredd y corff mewnol, ac ar yr un pryd hybu cylchrediad gwaed a lefelau ocsigen - i gyd yn arwain at lefelau egni uwch.

Gwella'ch ystum, rhoi hwb i gryfder, a lleddfu straen cefn gyda'r Is-grys Dynion Magnetig Tourmaline Pell-Isgoch Sugoola™. Gellir gwisgo'r crys ffasiynol hwn yn synhwyrol o dan bron unrhyw wisg unioni osgo amhriodol a dileu anghysur rhan isaf y cefn. Mae ei dechnoleg flaengar a'i hadeiladwaith ergonomig yn ei wneud yn ddewis delfrydol i unigolion sy'n ceisio mynd i'r afael â materion osgo.

Beth Sy'n Gwneud Y Is-grys Dynion Magnetig Tourmaline Pell-Isgoch Sugoola™ Byddwch Y DEWIS GAWR?

  • ✔️ Yn dileu poen cefn, ac ysgwydd a straen yn y cyhyrau
  • ✔️ Torri i lawr gwastraff corff, dileu braster gormodol, llosgi braster, colli pwysau yn gyflym.
  • ✔️ Ail-hyfforddi eich cyhyr ac annog twf cyhyrau yn annibynnol.
  • ✔️ Yn cyflymu cylchrediad y gwaed ac yn ysgogi metaboledd.
  • ✔️ Yn lleihau blinder y corff a llid cronig.
  • ✔️ Helpwch i atal plygu ymlaen, llithro, ac ysgwyddau crwn.
  • ✔️ Sicrhau aliniad a sefydlogrwydd ar gyfer cefn a phinwydd.
  • ✔️ Dyluniwyd gyda Thechnoleg Therapi Is-goch Pell a Tourmaline
  • ✔️ Cynorthwyo i Drin problemau ffisiolegol ED (camweithrediad erectile).
  •  Ateb di-lawfeddygol a di-boen

EIN GARFODAETH

Rydym yn hyderus ein bod yn cynnig rhai o'r cynhyrchion gorau ar y farchnad. Felly, rydym yn darparu gwarant 30 diwrnod.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eich bod yn hollol fodlon â'ch pryniant.

Gall siopa ar-lein ymddangos yn frawychus. Rydym am i chi wybod bod risg hollol sero o brynu rhywbeth. Ni fyddwn yn ei gwneud hi'n anodd os nad ydych chi'n ei garu.

Rydym yn cynnig e-bost a chefnogaeth tocynnau 24 oriau y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni. Cysylltwch â'r gwasanaeth cwsmeriaid os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch pryniant.


til ymddiriedaeth-sêl
sêl llongau-ymddiriedaeth
SKU: 300801 categorïau: , ,
Is-grys Dynion Magnetig Tourmaline Pell-Isgoch Sugoola™
Is-grys Dynion Magnetig Tourmaline Pell-Isgoch Sugoola™
$19.86 - $53.11 Dewiswch opsiynau